Za podjetja in posameznike organiziramo izobraževanja, ki so lahko v celoti prilagojena njihovim potrebam. Postavimo cilje, izdelamo učni načrt, izvajamo izobraževanja in preverjamo znanje.

Podjetjem in organizacijam nudimo tudi pomoč pri organizaciji izobraževanja in pri pripravi učnega načrta za zaposlene.

Socialna omrežja

Priložnosti in pasti socialnih omrežij Današnja socialna omrežja poleg navezovanja in ohranjanja stikov ter delitve skupnih interesov omogočajo podjetjem in podjetnikom, da predstavijo sebe in svojo ponudbo ter tako privabijo nove kupce ali stranke ter komunicirajo z...

Zdrava prehrana

Pomen zdrave prehrane kot dejavnika telesnega in duševnega zdravja Spoznavanje: psihosocialni dejavniki pri prehranjevanju uravnotežena prehrana epidemija debelosti sestava in priprava zdravih obrokov diete in pasti alternativnih oblik prehranjevanja vpliv prehrane na...

Smeh kot zdravilo

Staro ljudsko izročilo je potrdila tudi znanost - smeh je zdravilo. Ljudje, ki na življenje gledajo z vesele plati, redkeje zbolijo, saj smeh spodbudi številne biokemične procese, ki pozitivno vplivajo na telo in dušo. Spoznavanje: pestra zgodovina smeha pomembnejše...

Stresni management

Udeleženci pridobijo znanje s področja: duševne in mentalne kondicije, izboljšanje delovne učinkovitosti, maksimalno izkoriščanje časa, učinkovito upravljanje stresnih situacij na delovnem mestu, doseganje telesne in mentalne sprostitve v nekaj minutah ( hipno...

Strokovni posveti in izobraževanja

Organizacija in izvedba strokovnih posvetov in izobraževanj predstavlja pomemben del naših strokovno-izobraževalnih aktivnosti. Izobraževalne vsebine, način izvedbe ter potek in trajanje je prilagojeno potrebam posamezne organizacije. Na ta način bo srečanje v celoti...

Timsko delo

Udeleženci:

 • pridobijo znanje za oblikovanje in uspešno delovanje tima, ki bo dosegal višjo učinkovitost,
 • s spoznavanjem svojih kvalitet spoznajo načela oblikovanja uspešnih timov,
 • prepoznajo kvalitete / potenciale sodelavcev v timu,
 • znajo določiti optimalno porazdelitev vlog v timu in tako maksimizirati potenciale,
 • znajo odkriti in odpraviti šibke točke tima,
 • razvijajo timske sposobnosti,
 • razvijajo pripadnost in komunikacijo med člani in izven tima,
 • razvijajo medsebojno vzpodbujanje udeležencev v timu.

 

Vsebina programa:

 • Vloga in pomen timskega dela
 • Razlika med skupino in timom
 • Oblikovanje in razvoj tima
 • Stopnje v razvoju tima
 • Spoznavanje dogajanja v timu
 • Razlikovanje timskih vlog
 • Oblikovanje tima
 • Določitev poslanstva in ciljev
 • Komunikacija znotraj tima
 • Komunikacija navzven
 • Dodelitev vlog z opisi zadolžitev po članih
 • Opredelitev prednosti in slabosti
 • Reševanje problemov
 • Motiviranje
 • Upravljanje s procesi